पोर्चुगलमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराउनेबारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ! 


* पोर्चुगलमा जन्मिएका बालबालिकाको लागि

* नेपाली राहदानी नयाँ, नवीकरण वा हराएका व्यक्तिहरुको नामावली संकलन गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र) राहदानीकाे लागि  नियिमत फाराम भर्नु पर्नेछ ।